Projekt

Josab Water Solutions är ett svenskt bolag i ett globalt sammanhang. Våra produkter, lösningar och
verksamheter är spridda världen över. Vi vill skapa en värld där fler får tillgång till rent vatten.

Indien

Ett av våra längst pågående projekt som vi har idag är det i Indien. Som ett av världens mest folkrikaste länder har landet ett stort behov av rent vatten, hög kvalité och god vatteninfrastruktur till ett rimligt pris. Våra kostnadseffektiva och slitstarka produkter har hjälpt den indiska staten att förse sin befolkning med bra vatten.

Etiopien

Vår närvaro i Etiopen är ett av våra senaste projekt. Att vattenrening är en dörröppnare har bevisats igen. Med våra produkter förser vi områden i landet som tidigare hade svårigheter med tillgång till rent vatten. Vårt samarbete med The Ministry of Water, Irrigation & Energy i Etiopien visar också på våra produkters kapacitet att nå in och öppna upp för nya marknader.

Tidigare projekt

Burma

Behovet av rent dricksvatten är universellt. Det visade vårt projekt i Burma. Som land är Burma geografiskt utmanande och Josabs produkt blev svaret. Tack vare dess flexibla och anpassningsbara form, samt dess lätthet att transporteras så lyckades vi installera reningsprodukter runt om i landet.

Kina

Kina är landet med störst befolkning i världen. Behovet av rent dricksvatten var enormt och Josabs produkter visade på en kapacitet att leverera under högt tryck med mycket hög vattenkvalité.

Kenya

Som första projekt i landet försåg Josab den svenska ambassadörsresidenset med rent dricksvatten. Vidare var Josab också involverade i landets installering och lansering av the Nordic Water Wheel. En lyckad satsning som upprepades i flera av Josabs andra samarbetsländer.