Våra produkter

Varje vattenkälla är unik. Alla Josabs produkter bygger i grunden på en teknik med filtermaterialet Aqualite™.
Produkterna kan rena stora mängder vatten snabbt, tryggt och ekologiskt.

Standardprodukter

Efter ett antal års erfarenhet på marknaden har vi samlat ihop en serie standardprodukter med olika egenskaper, funktioner och kapacitet. Vi strävar alltid efter att hitta den mest kostnadseffektiva, hållbara och långsiktiga lösningen.

Läs mer >

Skräddarsydda produkter

Varje reningsbehov och situation ger olika möjligheter och utmaningar vilket är en del av vår vardag. När vi tar oss an ett uppdrag är vi vana att plats- och behovsanpassa våra lösningar utefter varje situation och omgivning.

Läs mer >

Övriga användningsområden

Genom åren har vi hittat nya användningsområden för Josabs reningsteknik med Aqualite™ när det gäller vattenrening. Att hitta nya användningsområden för våra produkter är en del av vår affärsmodell. Därför används våra ekologiska lösningar exempelvis i konfliktområden, vid allmänna badhus och inom jordbruk.

Läs mer >

Standardprodukter

Kärnan i Josabs produkter är en reningsprocess, som bygger på ett trycksatt filter med Aqualite™, kombinerat med ett UV-ljus.

Standardprodukter byggs på en fast plattform, vanligen en container, och anpassas för förutbestämda tryck och flöden.
Standardprodukterna togs ursprungligen fram för att passa marknaden för katastrofhjälp i syfte att rena vatten och att fungera
i utsatta miljöer. Standardenheterna levereras i olika reningskapaciteter. Den minsta vattenreningsenheten renar 5m3 per
dygn och den största enheten renar 3000m3 per dygn.

S2700

Kapacitet: 1800 - 3000 m3/dag

Energi: 0,28 - 0,47 watt per liter

Container: 40 fot

Ladda ner produktblad>

S1800

Kapacitet: 1200 - 2000 m3/dag

Energi: 0,28 - 0,47 watt per liter

Container: 40 fot

Ladda ner produktblad>

S900

Kapacitet: 600 - 1000 m3/dag

Energi: 0,29 - 0,49 watt per liter

Container: 20 fot

Ladda ner produktblad>

S500

Kapacitet: 400 - 650 m3/dag

Energi: 0,46 - 0,75 watt per liter

Container: 20 fot

Ladda ner produktblad>

S100

Kapacitet: 100 - 170 m3/dag

Energi: 0,41 - 0,69 watt per liter

Container: 10/20 fot

Ladda ner produktblad>

Portable Basic

Kapacitet: 14 - 24 m3/dag

Energi: 0,8 - 1,37 watt per liter

Ladda ner produktblad>

WD5A

Kapacitet: 10 - 15 m3/dag

Energi: 0,96 - 1,44 watt per liter

Ladda ner produktblad>

WK10A

Kapacitet: 24 m3/dag

Energi: 4,25 - 20.20 watt per liter

Ladda ner produktblad>

Skräddarsydda produkter

Skräddarsydda produkter bygger på samma teknik som byggs in i standardprodukterna men anpassas även för kundspecifika behov, varvid vattenreningsenheterna anpassas för de tryck, flöden, förhållanden och andra faktorer, som kunden efterfrågar. Kundspecifika produkter kan byggas in i kundens befintliga anläggningar eller monteras på egen plattform. Specialbyggda produkter är ett nödvändigt verktyg för att nå en bredare marknad och medge inbyggnad i permanent infrastruktur för
vattenförsörjning. Skräddarsydda lösningar kan konstrueras med en vattenreningskapacitet på åtminstone 80 000 m3 per dygn.

Josabs produkter för vattenrening är konkurrenskraftiga kvalitets- och kostnadsmässigt, där det sistnämnda avser både investering och drift. De byggs med standardkomponenter och är lätta att tillverka. De robusta standardenheterna levereras som en ”plug and play” och är enkla att transportera samt kan installeras snabbt och lätt. Den färdiga tekniska lösningen är ekologisk – d.v.s. renar vatten utan tillsatser av kemikalier – mobil och skalbar. Josabs tryckfilter kan parallellkopplas vilket gör filtreringskapaciteten skalbar, d.v.s. produkterna har hög kapacitet. De kan också seriekopplas i syfte att skapa ytterligare filtrerings- och reningssteg. Produkterna kompletterar även andra reningsmetoder.

Josabs produkter är driftsäkra, energieffektiva, enkla att handha och underhålla, har en lång driftslängd och arbetar utan förluster av vatten, vilket gör dem kostnadseffektiva för kunden. Långtidstester av filtermaterialet Aqualite™ har visat på lång livslängd, i normalfallet minst 6 år, om de underhålls rätt. Produkterna kräver relativt konkurrerande lösningar litet underhåll. Löpande underhåll utförs normalt av kunden. Det är en stor fördel för kunden att lokala tekniker redan efter några dagars utbildning kan sköta löpande drift och underhåll.