Om oss

Josab Water Solutions erbjuder produkter, lösningar och tjänster
för ekologisk och hållbar vattenrening.

Josab Water Solutions

Josab Water Solutions tillverkar och säljer produkter, lösningar och tjänster för ekologisk vattenrening. Med hjälp av filtermaterialet
Aqualite™ kan stora mängder vatten renas helt ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig hållbarhet. Josab Water Solutions AB
har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, JOSINT Financial Services AB, Josab China Ecological WaterTreatment Systems
Co Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

DRIVKRAFTER:

– Det globala behovet av rent vatten ökar – 2,1 miljarder människor saknar rent dricksvatten.

– Det globala uttaget av sötvatten är idag större än vad som naturligt hinner produceras.

– Miljödebatten beträffande världens vatten växer globalt där hållbara lösningar/modeller har ett naturligt övertag.

– Utveckla en enkel och skalbar teknik som svarar mot varierande men eskalerande behov av vattenrening i olika delar av världen.

Vision och affärsidé

JOSABS WATER SOLUTIONS VISION ÄR ATT:

Bli en ledande och global utvecklare inom ekologisk vattenrening. Detta genom att vara en
leverantör av hållbara produkter och ren teknik.

JOSABS WATER SOLUTIONS AFFÄRSIDÈ ÄR ATT:

Erbjuda produkter, lösningar och tjänster för ekologisk och hållbar vattenrening. Basen är det egna
filtermaterialet Aqualite™.

Vår historia – Hur allt började

Vår resa började i Vatikanen 1983. Idag, drygt 35 år senare är vi en bra bit in på vår resa. Att förändra och förbättra
människors levnadsvillkor världen över. Vår teknik är unik och gör oss till en global utvecklare inom vattenrening
olik någon annan.

Idag påverkar föroreningar av luft, jord och vatten allt fler människor världen över. Rent dricksvatten är i många fall avgörande för att kunna leva ett drägligt liv. Josabs resa mot att bli en global spelare som förändrar och förbättrar levnadsvillkoren för människor i utsatta områden utan rent vatten började redan 1983 -i Vatikanen.

Jan-Olov Sparrman, Josabs grundare, befann sig i början på 80-talet i Sixtinska Kapellet i Vatikanstaten i Rom för ett restaureringsarbete. Kulturhistoriskt värdefulla fresker hade vattenskadats och den bakomliggande anledningen visade sig vara byggmaterialet, bestående av mineralen zeolit med förmågan att transportera vatten. Upptäckten ledde till att Sparrman började studera zeolitmineraler och fann snart att de besatt fantastiska egenskaper för att adsorbera vatten och förmåga till jonväxling.

Den upptäckten ledde till en ny metod för rening av dricksvatten där bakterier eliminerades. 2001 patenterades vår reningsmetod och under början av 2000-talet tog vi fram och sålde filterlösningar för att förbättra klorbaserade reningsmetoder. Detta följdes av att vi med projektbas i Ghana och Nigeria 2002 började leverera utrustning för dricksvattenrening. Idag bryts den patenterade zeolitmineralen, Aqualite ™, i Josabs egenägda Gruva, Ratka-gruvan, i Ungern. Gruvan ligger på UNESCO-märkt mark där vi brukar området i linje med de krav och försiktighetsåtgärder som krävs. Något som ingår i det hållbarhetsarbete som vi utgår från i alla led för att skapa produkter, teknik och kunskap som är långsiktet hållbar och helt ekologisk.

Att rena förorenat vatten till dricksvatten och som uppfyller kundernas krav på rening och WHO-standard, är idag vår huvudverksamhet. Vår metod är den enda i sitt slag och renar förorenat vatten på kemikaliefri väg. Detta gör oss till en global aktör inom vattenrening olik någon annan. I en tid där miljöförstöring och klimatförändringar ständigt förvärrar redan utsatta delar av världen är ekologiska och hållbara affärsmodeller mer efterfrågade än någonsin tidigare.

I en tid där miljöförstöring och klimatförändringar ständigt förvärrar situationen i redan utsatta delar av världen ärekologiska och hållbara affärsmodeller mer efterfrågade än någonsin. Josab renar vatten och kan bidra till en långsiktiglösning i delar av världen. Rent vatten är en förutsättning för att nå jämlika levnadsvillkor, varför vi fortsätter vår resamed att skapa en värld där fler får tillgång till rent vatten.

Styrelse

Om oss
Peter Fredell

Styrelseordförande / Ledamot

Peter Fredell, VD i Vimab Holding AB som är Josabs enskilt största aktieägare, som i sin tur ägs av Svenska Kreditfonden AB. Peter sitter i, har suttit i, ett flertal noterade bolagsstyrelser och är idag även ledamot i ett flertal bolag utanför börsen.

Om oss
Wilfrid Balmer

Styrelseledamot

Wilfrid Balmer är doktor i kemi och har 25 år erfarenhet av zeolitmaterial samt katalysatorer applicerade på miljöprocesser. Extern professor vid University of Montpellier. Extern CTO i Josab sedan hösten 2018.

Om oss
Anna Bonde

Styrelseledamot

Läst finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg och jobbat på Carnegie Investment Bank, ABN Amro och på Nordea som analytiker, främst inom verkstadssektorn samt med sales inom Nordic Equities mot svenska och europeiska förvaltare. Anna jobbar sedan 2019 som konsult inom ekonomistyrning, och har ett stort intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor.Michael Sundin

Om oss
Michael Sundin

Styrelseledamot

Michael Sundin har läst på Frans Schartau, ekonomi på Stockholms Universitet samt på Wallenberg Institutet inom SEB. Michael har en bred arbetslivserfarenhet, bland annat med försäljning inom Dräger Svenska AB, Finax Finans AB och Finans Scandic AB. Michael har även varit CEO/COB på Lafina AB, Point International AB, Seamless Distribution AB och på CR7 Service Group Ltd. Michael är sedan 2020 CEO på Scoopr Holding AB.

Ledning

Om oss
Henry
Koskela

VD Josab Water Solution

Om oss
Norbert
Udvardi

VD Josab Ungern

Om oss
Dennis
Thazhamon

VD Josab Indien

Om oss
WIlfrid
Balmer

CTO Josab Water Solution

Dotterbolag

Ungern

Vårt dotterbolag i Szerencs, Ungern, arbetar främst med gruvbrytningen i den egna gruvan i Ratka. Bolaget förädlar också zeoliten i en brytningsanläggning, i Szerencs, där materialet bearbetas till olika fraktioner. Gruvan förvärvades 2007 och är grunden för filtermaterialet, Aqualite™, som används i bolagets teknik och produkter för vattenrening.

Indien

Vårt dotterbolag i Pune, Indien, är ett försäljningskontor, företrädesvis för den Indiska marknaden, etablerat 2012. Bolaget sköter även de projekt som startas i Indien tillsammans med lokala partners.

Kina

Vårt dotterbolag i Beijing, Kina, är ett försäljnings- och representationskontor för Kina och övriga Sydostasien.