Om oss

Josab Water Solutions erbjuder produkter, lösningar och tjänster
för ekologisk och hållbar vattenrening.

Josab Water Solutions

Josab Water Solutions tillverkar och säljer produkter, lösningar och tjänster för ekologisk vattenrening. Med hjälp av filtermaterialet
Aqualite™ kan stora mängder vatten renas helt ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig hållbarhet. Josab Water Solutions AB
har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, JOSINT Financial Services AB, Josab China Ecological WaterTreatment Systems
Co Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

DRIVKRAFTER:

– Det globala behovet av rent vatten ökar – 2,1 miljarder människor saknar rent dricksvatten.

– Det globala uttaget av sötvatten är idag större än vad som naturligt hinner produceras.

– Miljödebatten beträffande världens vatten växer globalt där hållbara lösningar/modeller har ett naturligt övertag.

– Utveckla en enkel och skalbar teknik som svarar mot varierande men eskalerande behov av vattenrening i olika delar av världen.

Vision och affärsidé

JOSABS WATER SOLUTIONS VISION ÄR ATT:

Bli en ledande och global utvecklare inom ekologisk vattenrening. Detta genom att vara en
leverantör av hållbara produkter och ren teknik.

JOSABS WATER SOLUTIONS AFFÄRSIDÈ ÄR ATT:

Erbjuda produkter, lösningar och tjänster för ekologisk och hållbar vattenrening. Basen är det egna
filtermaterialet Aqualite™.

Vår historia – Hur allt började

Vår resa började i Vatikanen 1983. Idag, drygt 35 år senare är vi en bra bit in på vår resa. Att förändra och förbättra
människors levnadsvillkor världen över. Vår teknik är unik och gör oss till en global utvecklare inom vattenrening
olik någon annan.

Idag påverkar föroreningar av luft, jord och vatten allt fler människor världen över. Rent dricksvatten är i många fall avgörande för att kunna leva ett drägligt liv. Josabs resa mot att bli en global spelare som förändrar och förbättrar levnadsvillkoren för människor i utsatta områden utan rent vatten började redan 1983 -i Vatikanen.

Jan-Olov Sparrman, Josabs grundare, befann sig i början på 80-talet i Sixtinska Kapellet i Vatikanstaten i Rom för ett restaureringsarbete. Kulturhistoriskt värdefulla fresker hade vattenskadats och den bakomliggande anledningen visade sig vara byggmaterialet, bestående av mineralen zeolit med förmågan att transportera vatten. Upptäckten ledde till att Sparrman började studera zeolitmineraler och fann snart att de besatt fantastiska egenskaper för att adsorbera vatten och förmåga till jonväxling.

Den upptäckten ledde till en ny metod för rening av dricksvatten där bakterier eliminerades. 2001 patenterades vår reningsmetod och under början av 2000-talet tog vi fram och sålde filterlösningar för att förbättra klorbaserade reningsmetoder. Detta följdes av att vi med projektbas i Ghana och Nigeria 2002 började leverera utrustning för dricksvattenrening. Idag bryts den patenterade zeolitmineralen, Aqualite ™, i Josabs egenägda Gruva, Ratka-gruvan, i Ungern. Gruvan ligger på UNESCO-märkt mark där vi brukar området i linje med de krav och försiktighetsåtgärder som krävs. Något som ingår i det hållbarhetsarbete som vi utgår från i alla led för att skapa produkter, teknik och kunskap som är långsiktet hållbar och helt ekologisk.

Att rena förorenat vatten till dricksvatten och som uppfyller kundernas krav på rening och WHO-standard, är idag vår huvudverksamhet. Vår metod är den enda i sitt slag och renar förorenat vatten på kemikaliefri väg. Detta gör oss till en global aktör inom vattenrening olik någon annan. I en tid där miljöförstöring och klimatförändringar ständigt förvärrar redan utsatta delar av världen är ekologiska och hållbara affärsmodeller mer efterfrågade än någonsin tidigare.

I en tid där miljöförstöring och klimatförändringar ständigt förvärrar situationen i redan utsatta delar av världen ärekologiska och hållbara affärsmodeller mer efterfrågade än någonsin. Josab renar vatten och kan bidra till en långsiktiglösning i delar av världen. Rent vatten är en förutsättning för att nå jämlika levnadsvillkor, varför vi fortsätter vår resamed att skapa en värld där fler får tillgång till rent vatten.

Styrelse

Om oss
Johan Gillgren

Styrelseledamot

Johan Gillgren har en MBA i företagsekonomi från Stockholms Universitet. Tidigare har Johan arbetat med fonder och aktieförvaltning. Som konsult har Johan även arbetat med bland annat företagsförvärv.

Om oss
Cai Jianwen

Styrelseledamot

Cai Jianwen har en MBA från China Europé International Business School och är medlem i den kinesiska motsvarigheten till FAR. Cai har varit VD för InterChina Water Hong Kong Co. LTd. Innan dess var Cai CFO på Heilongjiang Interchina Water Treatment Comany LTd i Shanghai.

Om oss
Henry Koskela

Styrelseledamot

Henry Koskela har en BA i företagsekonomi med finansiell inriktning från Örebro Universitet. Henry har en gedigen och lång erfarenhet från revisionsbyrå, bland annat från Defacto AB samt Deskjockey Revision AB. Henry var utöver revisor också delägare.

Om oss
Per Olof Seeman

Styrelseledamot

Per Olof Seeman har arbetat med vatten och miljöfrågor för bland annat SWECO, VBB VIAK och är idag konsult på den egna byrån Seeman Consulting and Training. Per har erfarenheter från bl.a. Etiopien och Swaziland. Per har en Doktorsexamen i Mark- och vattenresursförvaltning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Om oss
Zhu Yongjun

Styrelseledamot & Ordförande

Zhu Yongjun har en MBA från Peking University. 2001 började Zhu sin karriär inom miljöfrågor har vidare erfarenhet från miljö-och vattenreningsmarknaden samt finansmarknaden.Vidare har Zhu varit VD vid EverChina International Holdings Company LTd. Zhu har också varit ordförande Heilongjiang Interchina Water Treatment Company Ltd.

Om oss
Stefan Östlundh

Styrelseledamot

Stefan har erfarenhet av konsultarbete inom handel mot bland annat Ryssland, Asien och Östeuropa. Stefan har varit verksam hos exv. Right Management AB, HKFP Ltd samt som VD för Daqing Dream City Investment Management Ltd.

Ledning

Om oss
Johan
Gillgren

VD Josab Water Solution

Om oss
Henry
Koskela

Ekonomi- och Finanschef

Om oss
Norbert
Udvardi

VD Josab Ungern

Om oss
Dennis
Thazhamon

VD Josab Indien

Dotterbolag

Ungern

Vårt dotterbolag i Szerencs, Ungern, arbetar främst med gruvbrytningen i den egna gruvan i Ratka. Bolaget förädlar också zeoliten i en brytningsanläggning, i Szerencs, där materialet bearbetas till olika fraktioner. Gruvan förvärvades 2007 och är grunden för filtermaterialet, Aqualite™, som används i bolagets teknik och produkter för vattenrening.

Indien

Vårt dotterbolag i Pune, Indien, är ett försäljningskontor, företrädesvis för den Indiska marknaden, etablerat 2012. Bolaget sköter även de projekt som startas i Indien tillsammans med lokala partners.

Kina

Vårt dotterbolag i Beijing, Kina, är ett försäljnings- och representationskontor för Kina och övriga Sydostasien.